Paslaugos

Privatiems klientams

Finansinis tarpininkavimas, atstovaujant Klientą kredito įstaigose dėl būsto kredito ėmimo, kurio lėšos naudojamos būstui pirkti, statyti ar remontuoti su visiška kredito davėjų atsakomybe. Paslauga apima kreditavimo produkto sąlygų parinkimą iš skirtingų kredito įstaigų, jų palyginimą tarpusavyje, kredito sutarčių sąlygų išaiškinimą, perkamo turto vertinimo proceso organizavimą, optimalių turto draudimo sąlygų parinkimą, reikiamos dokumentacijos pateikimą notarams, turto įkeitimo proceso organizavimą bei kredito lėšų išmokėjimo proceso priežiūrą. Tai leidžia Klientui taupyti kreditavimo išlaidas ir laiką.

Tarpininkaujame ieškant geriausių pasiūlymų kreditavimo rinkoje dėl turimų būsto kreditų refinansavimo kitų kredito įstaigų lėšomis, siekiant sumažinti mokamas palūkanas ar dalinius kredito grąžinimus.

Tarpininkaujame, kaip nepriklausomas vartojimo kredito tarpininkas, įvairiose kredito įstaigose dėl vartojimo kredito gavimo su visiška kredito davėjų atsakomybe bei kreditavimo kaštų palyginimas ir įvertinimas.

Susidūrus su kreditų grąžinimo sunkumais, tarpininkaujame dėl turimų kreditų mokėjimo grafikų pertvarkymo kredito įstaigose pagal Jūsų turimas pajamas ir išlaidas.

Tarpininkaujame, kaip nepriklausomas vartojimo kredito tarpininkas su visiška kredito davėjų atsakomybe, dėl automobilių ar motociklų įsigijimo lizingo būdu, parenkant optimalius perkamo automobilio finansavimo sprendimus ir Kasko draudimo sąlygas iš skirtingų lizingo bendrovių.

Tarpininkaujame kredito įstaigose, kaip nepriklausomas vartojimo kredito tarpininkas su visiška kredito davėjų atsakomybe, dėl kreditinių arba debetinių mokėjimo kortelių pasirinkimo pagal Jūsų finansinius poreikius ir gyvenimo būdą.

Verslo klientams

Konsultuojame dėl galimybės gauti kreditavimą projekto įgyvendinimui, palyginame kreditavimo sąlygas ir taikomus įkainius. Padedame užpildyti paraiškas, parengiame prognozinius balansus ir pelno (nuostolio) ataskaitas, biudžetus, padedame derėtis su kredito įstaigomis dėl palankiausių kreditavimo sąlygų gavimo kreditų rinkoje. Padedame surasti ir kitus alternatyvius projekto finansavimo šaltinius.

Įvertinę Bendrovės finansinę padėtį ir pinigų srautus, ieškome geriausių Jums pasiūlymų kreditavimo rinkoje turimų kreditų refinansavimui, panaudojant kitų kredito įstaigų lėšas. Analizuojame kredito produktų kaštus ir konsultuojame dėl galimybės juos sumažinti, padedame subalansuoti piniginius srautus ir turimus finansinius įsipareigojimus.

Susidūrus Bendrovei su likvidumo trūkumu, analizuojame pinigų srautus ir pagal tai teikiame rekomendacijas, nustatant optimalius kredito produktų dalinius grąžinimas bei vedame derybas su kredito įstaiga dėl jų grąžinimo grafikų pakeitimo.

Rengiame verslo planus, pildome paraiškas ir kitą reikiamą dokumentaciją kredito įstaigoms ir garantijų davėjams kaip „Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) ar „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” (ŽŪPGF).